Kontakt os på telefon:​ 75 28 20 70eller e-mail: luma@ravn.mail.dk​ 

Kvalitetssikring

For at forebygge skader og andre svigt er det vigtigt at kvalitetssikre sit arbejde. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for kunde og entreprenør. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Dette gælder både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden.

​Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet og omkostningerne og tidsforbruget ved retlige opgør i forbindelse hermed. Ikke mindst ved at modvirke svigt i indbyggede bygningsdele kan man undgå betydelige ekstraomkostninger. Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig.


Lovpligtig kvalitetssikring

Kvalitetssikring er lovpligtigt for autoriseret kloakarbejde samt for statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejde, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder. Mange andre bygherrer stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmaterialet, på baggrund af grundlaget i bekendtgørelsen.

​Kvalitetssikring er også et værktøj for dig som entreprenør og kloakmester, til at dokumentere overfor bygherren og hans rådgivere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af aftalen.

Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten af det færdige byggeri.


Fagspecifik kvalitetssikringsdokumenter

DM&E anbefaler, at man altid kvalitetssikre sit udførte arbejde samt fører dokumentation herfor. Derfor har DM&E til hjælp for mindre entreprenør- og kloakmestervirksomheder udviklet fagspecifikke kvalitetssikringshåndbøger, kvalitetssikringsskemaer og kontrolplaner til områderne:

  • ​Autoriseret kloakarbejde
  • Nedbrydningsarbejde
  • Jordarbejde
  • Belægningsarbejde
  • Betonarbejde
  • Digital Kvalitetssikring

DM&E har netop lanceret et nyt værtøj til Digital kvalitetssikring via mobiltelefon er tablets.

Læs mere om det digitale KS-værktøj her

​Hvis man har spørgsmål til kvalitetssikring eller ønsker at rekvirer håndbøger eller skemaer mv. er man som medlem velkommen til at kontakte DM&E​.

Lunde Entr & ​Maskinstation

CVR: 28436106

Gl. Lundevej 1, Nørre Nebel

Find vej med Google Map

Telefon: 75 28 20 70

E-mail: luma@ravn.mail.dk