Kontakt os på telefon:​ 75 28 20 70​ eller e-mail: luma@ravn.mail.dk​ 

Husdyrgødning​

Gyllekørsel udføres med og 2stk. Samson PG 25 og 1stk. PG 20 alle med hydrauisk læssekran og den ene PG 25 med hjultræk. Traktorene er udstyret med autostyring hvilket giver jer sikkerhed for der hverken er overlap eller helligdage i gylleudbringningen. Til nedfældning i sort jord køres der med en 7,5 m og 8,6 m sortjordsnedfælder samt en 7.5m Tallerken sortjordsnedfælder som sikrer en god dækning af gyllen og derved ingen fordampning.

Gyllekørsel med SyreN anlæg. Gyllen kan blive kørt ud med slanger på græsmarkerne i det tidlige forår og lave så lidt kørespor som muligt. Forsøg viser at det er vigtig græsset får den rigtige mængde svovl i det tidlige forår og det kan man jo så få tildelt i gyllen. Dette gælder selvfølgelig også raps og vintersædsmarker der kvitterer med god vækst og gode merudbytter. Systemet med forsuring af gyllen på gyllevognen er meget fleksibel, da man i forhold til tank eller staldforsuring kan tildele hver enkel mark med svovl så det passer til afgrøden, samt at det gylle man vil nedfælde jo ikke behøver at blive forsuret.

Nedfældning i græsmarker med 12 meter Duport nedfælder som laver et fint stykke arbejde i græsmarken. Bredden på nedfælderen gør også der bliver færre spor i marken og derved mindre skade på græsset.

Omrøring af gylle udføres med en Samson fuldhydrauisk rører med stor kapacitet.

2 stk Bunning møgspredere til spredning af staldgødning. Vognen indeholder ca 20 m3, så når der køres med 2 stk og en gummiged sker der noget i en fart. Vognen er særdeles stærk bygget og kan klare stor belastning. Den er monteret med store traktorhjul, som betyder at den har god bæreevne selv på lidt fugtig jord.

Læsning med gummiged med overfaldsklo, som også er meget effektiv til udmugning i dybstrøelsesstalde.

Lunde Entr & ​Maskinstation

CVR: 28436106

Gl. Lundevej 1, Nørre Nebel

Find vej med Google Map

Telefon: 75 28 20 70

E-mail: luma@ravn.mail.dk